HUDOS s.r.o.

Priemyselná 1455/5
P.O.BOX 5
085 01  Bardejov
Slovak Republic

tel.: +421 54 4860012
fax: +421 54 4860086
e-mail: hudos@hudos.sk
web:  www.hudos.sk

IČO: 31 711 651
IČ DPH: SK2020509667
Obchodný register: Okresný súd Prešov
Odd.: Sro, Vložka č.: 2453/P