Filozofia služieb

Celá filozofia a základné ciele spoločnosti sa odvíjajú od prebiehajúcich svetových trendov v príslušnom sektore. Spokojnosť klientov, optimalizácia nákladov a časového faktora, inovácie a etika sú hlavnou filozofiou služieb spoločnosti HUDOS s.r.o. , čím si spoločnosť udržiava pozíciu lídra v doprave, ponúka svojim zákazníkom celkovú spokojnosť čo do kvality, presnosti, flexibility a konkurencieschopnosti.

Bezpečnosť, životné prostredie a pozitívne sociálne prostredie predstavujú základné hodnoty spoločnosti HUDOS s.r.o.


Doprava

Spoločnosť zabezpečuje prepravné služby
 • prepravné a zasielateľské služby
 • preprava zvitkov
 • preprava tovaru veľkokapacitnými návesovými súpravami
 • preprava nebezpečných tovarov v zmysle dohody ADR
 • preprava tovaru mraziarenskými vozidlami na základe dohody ATP
 • expresná preprava a preprava čiastočných zásielok
 • poradenské a konzultačné služby v dopraveSpoločnosť HUDOS s.r.o. zabezpečuje prepravné služby a to v rámci medzinárodných projektov a kooperácií, zvlášť v systéme logistickej prepravy JUST IN TIME
    

Vozový park

Spoločnosť HUDOS s.r.o. má v súčasnosti prevádzkuje 180 návesových súprav, u ktorých sa využívajú výhradne ťahače Mercedes Benz v prevedení EURO 6, EURO 5 EEV. 
 Spoločnosť ponúka svojim klientom 4 typy návesov značiek  SCHMITZ, KOGEL  a SCHWARZMULLER  o objeme 93 a 100 m3, kapacite 33-34 europaliet.
 • Valníkové vozidlá s plachtovým návesom (93 m3)
 • Vozidlá na prepravu zvitkov-korýtka (93m3-100m3)
 • Valníkové vozidlá s plachtovým návesom-mega-trailery ( 100 m3)
 • Mraziarenské vozidlá (90m3)
 

Vybavenie vozidiel

Všetky vozidlá, ktoré spoločnosť vlastní sú vybavené mobilnými telefónmi a monitorovacím systémom GPS,  ktorý je nevyhnutnou súčasťou vybavenia každého vozidla. Monitorovací systém vyvinutý na základe požiadaviek spoločnosti HUDOS s.r.o. vlastnými zamestnancami umožňuje sledovať polohu vozidla on-line.  Jeho využívaním je zabezpečená kontrola dodržiavania režimu vodičov v súlade s nariadeniami AETR. Zároveň poskytuje informáciu o stave paliva v nádržiach v reálnom čase a napomáha k optimalizácii trasy vozidla.

Podmienkou realizácie prepráv nebezpečného tovaru je vybavenie ADR, ktoré je zároveň súčasťou každého vozidla spoločnosti HUDOS s.r.o.
 


Poistenie tovaru

Na základe dohovoru CMR poistenie tovaru predstavuje 332.000 EUR. V prípade požiadaviek zákazníka je možné tovar prispôsobiť nad rámec zodpovednosti alebo zabezpečiť pre zákazníka poistenie tovaru v medzinárodnej doprave.
 

Skladovanie tovaru

Spoločnosť HUDOS s.r.o. ponúka svojím klientom logistické služby zahŕňajúce skladové priestory. K dispozícii má 2000 m2 skladovacích priestorov, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli spoločnosti. Ponúka možnosť uskladnenia tovaru na základe požiadaviek zákazníka.


 

INÉ SLUŽBY
 


 

Servisné služby

Spoločnosť HUDOS s.r.o. v rámci uzatvorenia systému vybudovala servisné stredisko s rozlohou viac ako 1500 m2 opravárenských hál a 2000 m2 skladovacích priestorov. Spoločnosť HUDOS Service s.r.o. je autorizovaným servisným strediskom MERCEDES-BENZ, SCHMITZ Cargobull, SCHWARZMULLER a KOGEL. Spoločnosť poskytuje kompletné záručné opravy motorových vozidiel, pneuservis a predaj náhradných dielov s 24 hodinovou servisnou službou.HUDOS Service s.r.o. je autorizovaný servis nákladných vozidiel, ktorý ponúka:
 • Záručné opravy vozidiel
 • Pozáručné opravy vozidiel
 • Opravy po poistných udalostiach
 • Predaj náhradných dielov
 • Komplexnú diagnostiku vozidiel
 • Meranie účinku bŕzd na stolici MAHA
 • Diagnostiku návesov ABS,EBS systémovWABCO a Knorr Bremse
 • Meranie a oprava rámov vozidiel
 • Umývanie nákladných vozidiel
 • Pneuservis nákladných a osobných vozidiel
 

Čerpacia stanica

V areáli spoločnosti sa nachádza  čerpacia stanica pohonných hmôt, ktorá je dostupná pre vlastnú potrebu spoločnosti HUDOS s.r.o. a jej zmluvných partnerov. Čerpacia stanica je prevádzkovaná 7 dní v týždni 24 hodín denne a okrem pohonných hmôt ponúka aj čerpanie aditíva AdBlue.
 

Umyvárka nákladných vozidielV roku 2007 bola v areáli spoločnosti postavená umyváreň nákladných vozidiel s umývacou linkou pre nákladné vozidlá CHRIST 2100 s možnosťou využitia pre všetky ostatné druhy vozidiel menších tonáži vrátane osobných vozidiel. Automatická umývacia linka s vysokotlakovým čistením podvozkov je doplnená o možnosť ručného umývania vysokotlakovým systémom od spoločnosti Kranzle .Umývacia linka je prevádzkovaná non-stop 24 hodín denne.