HUDOS s.r.o. tradícia, skúsenosti, profesionalita 


HUDOS s.r.o. je spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. K najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka s využitím moderného vozového parku, odborného tímu zamestnancov a kvalitného zázemia spoločnosti.
 
Od svojho vzniku prechádza spoločnosť neustálym vývojom a reaguje na rastúce nároky a požiadavky zákazníkov prijímaním inovácií a skvalitňovaním poskytovaných služieb a jej cieľom je neustály rast poskytovaných služieb pre existujúcich a nových zákazníkov.  
HUDOS s.r.o. nie je len spoločnosťou, ktorej meno sa spája s dopravou. Spoločnosť poskytuje služby skladovania tovaru, prevádzkuje čerpaciu stanicu pohonných hmôt a umyváreň nákladných vozidiel a jej sesterská spoločnosť HUDOS Service s.r.o.je autorizovaným servisným strediskom značiek MERCEDES-BENZ, SCHMITZ a KOGEL.
 

História a súčasnosť   Spoločnosť HUDOS s.r.o. vznikla v roku 1995 so zameraním na medzinárodnú kamiónovú dopravu,špedíciu a logistiku a v priebehu jej pôsobenia na trhu sa z sa z nej stala spoločnosť, ktorej názov je známy pre najväčšie medzinárodné koncernové spoločnosti. Spoločnosť HUDOS s.r.o. ponúka zákazníkom dopravné služby v rámci celej Európy. Obrat spoločnosti predstavuje viac ako 20 miliónov EUR. Spoločnosť vlastní 180 návesových súprav a s počtom 250 zamestnancov patrí k najväčším dopravným firmám na Slovensku.

Spoločnosť v roku 2001 zakúpila a zrekonštruovala nové sídlo. Na ploche o rozlohe 56 000 m2 sa rozprestierajú kancelárske priestory, sklady, opravárenské dielne, čerpacia stanica, umyváreň nákladných vozidiel a odstavné plochy.

Politika kvality

Spoločnosť má jasne stanovené pravidlá, zámery a smery pôsobenia organizácie v oblasti systému manažérstva kvality. Kvalita služieb poskytovaných organizáciou je zameraná na spokojnosť zákazníka a zainteresovaných strán tým, že organizácia monitoruje jeho potreby a očakávania, ktoré sú transformované do ponúkaných služieb v oblasti zasielateľstva a logistiky.

Otvoreným dialógom so všetkými zamestnancami vedenie spoločnosti umožňuje vyžívať schopnosti svojich zamestnancov v prospech neustáleho zvyšovania kvality vykonávaných činností.

Spoločnosť napomáha neustálemu skvalitňovaniu a zvyšovaniu efektívnosti práce organizácie a kvality poskytovaných služieb zároveň plní legislatívne požiadavky SR a požiadavky medzinárodných zmlúv a dohovorov.

Trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a ich udržiavanie vyústilo v roku 2004 k udeleniu certifikátu ISO 9001:2000, ktorý spoločnosť účinne uplatňuje. V roku 2005 sa spoločnosť stala držiteľom certifikátu o preprave nebezpečného materiálu – SQAS Attestation, v roku 2010 získala spoločnosť certifikát ISO 9001:2008. V roku 2018 získala spoločnosť certifikát ISO 9001:2015.  
 

Prepravné destinácie
Spoločnosť HUDOS s.r.o. sa špecializuje na medzinárodnú dopravu a svoje služby zameriava na krajiny európskeho kontinentu. Medzi hlavné prepravné destinácie patrí Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, krajiny Beneluxu, Taliansko, Švajčiarsko, Španielsko a krajiny Škandinávie kde spoločnosť HUDOS s.r.o. má už svoje pevné miesto a poskytuje kvalitné služby pre svojich zákazníkov v celej Európe.

V súvislosti s prepravou tovaru, či už charakteru kompletných alebo čiastkových nakládok vykonáva firma HUDOS s.r.o. aj treťoštátne prepravy na základe povolení CEMT.

Ľudské zdroje

Cieľom spoločnosti HUDOS s.r.o. je poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom a personálne obsadenie spoločnosti zabezpečuje dosiahnutie tohto cieľa. Organizačná štruktúra spoločnosti je zložená z príslušných oddelení, ktoré predstavujú skúsení a vyškolení manažéri s odbornou kvalifikáciou a spôsobilosťou komunikovať v cudzích jazykoch,  a to anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, poľsky, maďarsky, srbsky,  rusky a arabsky .

Príslušný personál v rámci jednotlivých oddelení okrem zabezpečovania prepravy, poskytuje svojim zákazníkom komplexné informácie, odborné konzultácie pre stanovenie jednotlivých parametrov a požiadaviek zákazníka , ako aj konečný návrh na optimálne riešenie.

Pracovníci spoločnosti HUDOS s.r.o. tvoria dôležité prepojenie medzi zákazníkom na strane jednej a konečným príjemcom na strane druhej .Spoločnosť do tvorivosti, schopnosti a znalostí zamestnancov investuje formou odborných školení a ďalšieho vzdelávania.

CertifikátyCertifikáty a prepravný poriadok