HUDOS s.r.o.

Safe transport for your business !


Priemyselná 1455/5
085 01  Bardejov
Slovenská republika

IČO: 31 711 651
IČ DPH: SK2020509667
Obchodný register: Okresný súd Prešov
Odd.: Sro, Vložka č.: 2453/P


VEDENIE SPOLOČNOSTI 

tel.: +421 54 4860012
fax: +421 54 4860086
e-mail: sekretariat@hudos.sk


OBCHODNÉ A LOGISTICKÉ ODDELENIE 

tel.: +421 54 4860020
fax.: +421 54 4860086
e-mail: hudos@hudos.sk 


ĽUDSKÉ ZDROJE A PERSONALISTIKA 

tel.: +421 54 4860031
fax: +421 54 4860086
e-mail: hudos@hudos.sk

Vodiči
tel.: +421 54 4860024
mobil: +421 903 910 339
fax: +421 54 4860086


EKONOMICKÉ ODDELENIE 

tel.: +421 54 4860030
fax: +421 54 4860086
e-mail: hudos@hudos.sk